Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost TMRW Agency s.r.o. zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou obchodní činností a provozem těchto stránek. Tato informace vysvětluje, jak společnost TMRW Agency s.r.o. zpracovává osobní údaje

  • obchodních partnerů a klientů, pokud jsou fyzickými osobami (OSVČ),
  • zaměstnanců a zástupců obchodních partnerů a klientů,
  • shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách tmrw.film
  • shromážděné prostřednictvím uděleného souhlasu k zasílání newsletteru Společnosti

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost TMRW Agency s.r.o., IČO: 087 84 434, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325244 (dále také jen „Společnost“).

Proč máme vaše osobní údaje a proč je zpracováváme

Pro uzavření a plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s vámi nebo společností, kterou zastupujete, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat, dokumentovat průběh obchodního vztahu, plnit naše smluvní povinnosti či provádět fakturaci nebo platby. Můžeme vás kontaktovat v souvislosti s konkrétními obchodními příležitostmi, které vyplynuly z naší vzájemné komunikace.

Pokud jste nám poslali zprávu přes formulář na našich webových stránkách, můžeme vás kontaktovat v souvislosti s obsahem vaší zprávy.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, zasíláme vám obchodní sdělení pouze s vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Toto zpracování probíhá po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Pokud jste OSVČ zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy a jejího uzavření. Pokud jste zástupci obchodního partnera nebo potenciálního obchodního partnera nebo potenciálních obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, kterým je plnění smluvního vztahu s vaší společností anebo obchodní jednání. V některých případech nám může zpracování osobních údajů ukládat zákon. To se týká například účetních a daňových povinností, například musíme uchovávat faktury, na kterých mohou být vaše údaje.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme zejména vaše kontaktní údaje, záznamy komunikace, kterou s vámi máme, popřípadě relevantní dokumenty, jako jsou smlouvy, potvrzení, či jiné informace potřebné ke správě našeho obchodního vztahu.

Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům, kteří zprostředkovávají anebo poskytují části našich služeb, například subdodavatelům. Pokud zastupujete partnera, který za nás poskytuje některá plnění, můžeme vaše osobní údaje sdělovat našim klientům. V případě problematických pohledávek můžeme případy a s tím související osobní údaje předat externím agenturám nebo právním zástupcům.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci v nezbytné míře. Osobní údaje také můžeme sdílet se spolehlivými zpracovateli.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro účel, za nímž byly získány, tj. například do okamžiku ukončení naší smlouvy anebo uplynutí promlčecí lhůty, abychom byli schopni se bránit proti případným právním nárokům. I po ukončení aktuálního smluvního vztahu můžeme kontaktní údaje uchovávat pro případné další obchodní možnosti.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Právo na přístup

Máte právo na kopii osobních údaje, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Pokud nemáme s vaší společností aktuální obchodní vztah, můžete například kdykoliv požádat, že vás již nemáme kontaktovat.

Právo odvolat souhlas

Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Ke zpracování osobních údajů však zpravidla souhlas nepotřebujeme.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel.

Právo na přenositelnost údajů

Jde o právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, které se uplatní u osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme pro plnění smlouvy uzavřené s vámi. S ohledem na předmět podnikání naší společnosti, bude toto právo aplikovatelné jen omezeně.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Můžete nás také kontaktovat na adrese našeho sídla nebo telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách.

Cookies na našem webu

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

Jak mohou být soubory cookies použity?

Cookies pomáhají například efektivnějšímu procházení internetových stránek, pamatují si vaše nastavení při zobrazení stránek, měří využití internetových stránek a ty tak mohou být přizpůsobovány vašim potřebám a zlepšovány k vaší spokojenosti. Cookies také pomáhají při zobrazování relevantního obsahu nebo nabídek, které odpovídají vašim potřebám.

Používáme následující typy cookies:

  • Nezbytné cookies – Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například možnost přihlášení na zabezpečené stránky;

 

  • Analytické cookies – Umožňují nám měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce zajímá. Analytická cookies neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány Google Analytics, Leady a Mixpanel. Zde se dozvíte, jak Google používá informace sesbírané Google Analytics: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs; Zde se dozvíte, jak Leady používá informace sesbírané Leady: https://leady.cz/leady-gdpr/?_ga=2.196298348.1587649444.1528370704-1853538355.1528370704; Zde se dozvíte, jak Mixpanel používá informace sesbírané Mixpanel: https://mixpanel.com/legal/gdpr-resources/

 

  • Funkční cookies – Tyto cookies umožňují rozpoznat vás při další návštěvě stránek. To nám umožňuje personalizovat obsah, který se vám zobrazuje, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše nastavení (například jazyk nebo region);

 

  • Externí webové služby – Pro zobrazení obsahu na této webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky. 

 

V následující tabulce jsou popsány typy, kategorie a účely cookies na těchto webových stránkách. Nastavením svého internetového prohlížeče souhlasíte s tím, že můžeme na váš počítač/zařízení umísťovat k uvedeným účelům tyto cookies.

Poskytovatel Název Účel Typ Trvání
Zcela nezbytné cookies
WordPress cookie_notice_accepted Tento soubor cookie slouží k uložení informace o souhlasu s používanými cookies na webu. Vlastní trvalé Trvalé
WordPress wordpress_test_cookie Tento soubor cookie slouží pouze pro vnitřní testování WordPressu. Slouží ke uložení informace, zda použitý prohlížeč podporuje cookies. Vlastní trvalé Relace
WordPress wordpress_sec_[hash] Tento soubor cookie slouží pouze pro část administrace webu. Její užití je limitováno na */wp-admin/*. Vlastní trvalé Relace
Cookie Consent cc_cookie Tento soubor cookie slouží k zaznamenání Vašeho nastavení cookies. Vlastní trvalé Trvalé
Výkonové cookies
Google Analytics __ga Toto je jedna ze tří hlavních cookies nastavených službou Google Analytics, která umožnuje majitelům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránky. Je použita k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Cookie je aktualizována pokaždé, když je zaslána Google Analytics. Vlastní a třetích stran 2 roky
Google Analytics _gat_gtag_UA_ Používá se k omezení počtu žádostí. Součást Google Analytics Vlastní a třetích stran 1 minuta
Google Analytics _gid Součást Google Analytics. Viz výše. Vlastní a třetích stran 24 hodin
Leady Leady_session_id Analytika umožňující přiřazovat návštěvu právnické osobě, tedy firmě. Cookies nepřiřazuje návštěvy konkrétním osobám či živnostníkům, ale výlůčně společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Vlastní a třetích stran
Leady c Analytika umožňující přiřazovat návštěvu právnické osobě, tedy firmě. Cookies nepřiřazuje návštěvy konkrétním osobám či živnostníkům, ale výlůčně společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Třetích stran
Mixpanel mp_a36067b00a263cce0299
cfd960e26ecf_mixpanel
Tento soubor cookie je nastaven společností Mixpanel pro analýzu provozu a zejména toho, jak uživatelé přišli na stránku. Třetích stran 1 rok
Služby třetích stran
YouTube CONSENT,GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, Remote_sid Tyto cookies jsou používány YouTube jako součást jejich služeb vložených na webové stránky (sdílení apod.). Více informací o tom, jak YouTube používá cookies najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů. class="data-cell-item"Třetích stran

Upozornění: I třetí strany mohou při provozu svých stránek nebo aplikací rovněž používat cookies. Pokud kliknete na externí odkaz na našich stránkách, nenese Společnost odpovědnost za použití cookies na takových stránkách.

Jak pracovat s nastavením cookies?

Většina internetových prohlížečů automaticky povoluje cookies. Sem patří většina počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Pokud si přejete nastavení cookies změnit, můžete toho dosáhnout změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k vašemu prohlížeči.

Pokud se však rozhodnete zablokovat všechny cookies (včetně základních cookies), nemusí se vám podařit přístup na všechny naše stránky.

Více informací o nastavení a blokování cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 22. 05. 2020

Close Menu

Kontakt:

Adam Hubálovský
M: +420 774 678 084
M: +420 774 154 233
E: [email protected]

TMRW Agency s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 08784434
DIČ: CZ08784434

C 325244 vedená u Městského soudu v Praze


Informace o zpracování osobních údajů

Nastavení cookies